Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 9.11.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2015 o 14:00 hod. v sídle OZ ŽIBRICA, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre.
Predmetom stretnutia bude prezentácia výstupov z posledného spoločného stretnutia zástupcov OZ ŽIBRICA, stanovenie prioritných oblastí rozvoja, ako aj návrh opatrení a aktivít v rámci stratégie miestneho rozvoja. Dôležitá je účasť zástupcov obcí, podnikateľov, záujmových organizácií, aktívnych inštitúcií a aktívnych občanov z nášho regiónu.
Tešíme sa na stretnutie

 

Pozvánka 9.11.2015