LEADER NSK 2017

Občianske združenie ŽIBRICA

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.05.2017

Výzva : OZŽ/NSK/LEADER2/2017-Op123

Ziadost o NFP

Zmluva o poskytnuti_nfp_návrh_ŽIBRICA

usmernenie_2_leader_nsk