Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku medzi OZ ŽIBRICA a konečnými užívateľmi na realizáciu aktivít projektov spolufinancovaných Nitrianskym samosprávnym krajom www.leadernsk.sk

Dňa 3.8.2017 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, ktorých predmetom  je  úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – OZ ŽIBRICA konečným užívateľom na realizáciu aktivít projektov, ktoré sú predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja  na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) www.leadernsk.sk :

 

 

Zmluva o poskytnuti_nfp_Bádice

Rozpočet_Bádice

Zmluva o poskytnuti_nfp_Čeladice

Rozpočet_Čeladice

Zmluva o poskytnuti_nfp_Dolné lefantovce

Rozpočet_Dolné Lefantovce

Zmluva o poskytnuti_nfp_Horné Lefantovce

Rozpočet_Horné Lefantovce

Zmluva o poskytnuti_nfp_Hosťová

Rozpočet_Hosťová

Zmluva o poskytnuti_nfp_Jelenec

Rozpočet_Jelenec

Zmluva o poskytnuti_nfp_Jelenka

Rozpočet_Jelenka

Zmluva o poskytnuti_nfp_Kolíňany

Rozpočet_Kolíňany_

Zmluva o poskytnuti_nfp_Koniarovce

Rozpočet_Koniarovce

Zmluva o poskytnuti_nfp_Ľudovítová

Rozpočet_Ľudovítová

Zmluva o poskytnuti_nfp_Nitrianske Hrnčiarovce

Rozpočet_Nitrianske Hrnčiarovce

Zmluva o poskytnuti_nfp_Podhorany

Rozpočet_Podhorany

Zmluva o poskytnuti_nfp_Telovýchovná jednota FC Štitáre

Rozpočet_TJ Dolné Štitáre

Zmluva o poskytnuti_nfp_Výčapy-Opatovce

Rozpočet_Výčapy-Opatovce

Zmluva o poskytnuti_nfp_Žirany

Rozpočet_Žirany