Kontakt

Sídlo: Pri prameni 14, 951 01 Štitáre

Zastúpenie: Ing. Zuzana Vinkovičová, predseda

IČO: 42206456

DIČ: 2023369700

IČ DPH: neplatca DPH

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, dňa 28.7.2011 pod č. spisu VVS/1-900/90-37910

e-mail: starostka.stitare (zavinac) nevernet.sk