Informácia o zverejnení výzvy č. ISMR/OZZ/2013/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 26. augusta 2013 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia Opatrenie 1 Obnova obcí Opatrenie 2 ozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií Kód výzvy: ISMR/OZZ/2013/01 Dátum vyhlásenia výzvy: 26.8.2013 Dátum ...

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK za rok 2013

Dňa 3. augusta 2013 nadobudli účinnosť dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť  v roku 2013 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 17 730,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci opatrenia 1 až 3 a ...

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK

Dňa 4. septembra 2012 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., podpísané dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť  v roku 2012 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 20 ...

Informácia o zverejnení Výzvy č. ISMR/OZŽ/2012/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 10. septembra 2012 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia Opatrenie 1 Obnova obcí Opatrenie 2 ozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií Kód výzvy: ISMR/2011/01 Dátum vyhlásenia výzvy: 10.9 2012 ...

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji