Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Aktualizácia č.1 V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001

Vyvesené: 8. 12. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť