Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Aktualizácia V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 (delimitácia RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR)

Vyvesené: 20. 10. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť