Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001

Vyvesené: 28. 10. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť