Navigácia

Obsah

Späť

Aktualizácia č.2 V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001

Vyvesené: 20. 4. 2021

Dátum zvesenia: 21. 4. 2024

Zodpovedá: Správca Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť