Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023 1

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023 - PRV celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 17. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 17. hodnotiaceho kola k 28.5.2023: 12 388,29 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 147 396,02 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola: 28.06.2023 celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 16. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001


Výška žiadaného príspevku po uzavretí 16. hodnotiaceho kola k 28.4.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.5.2023.
celý text

ostatné | 7. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 15. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 15. hodnotiaceho kola k 28.3.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.4.2023.
celý text

ostatné | 30. 3. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 14. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 14. hodnotiaceho kola k 28.2.2023: 33 064,35 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.3.2023.

celý text

ostatné | 1. 3. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 13. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 13. hodnotiaceho kola k 28.1.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.2.2023.
celý text

ostatné | 3. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 4   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku   kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 28.10.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.1.2023.
celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 28.7.2022: 132 259,61 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.10.2022.
celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2023 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2023

MAS Občianske združenie ŽIBRICA, vyhlasuje dňa 24.1.2023 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023, v termíne od 24.1.2023 do 20.02.2023 pre držiteľov regionálnej značky kvality a združenia a spolky v území MAS OZ ŽIBRICA. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA oznamuje žiadateľom, že zverejňuje AKTUALIZÁCIU č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.celý text

ostatné | 2. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
Zmluvy o poskytnutí dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) 1

Zmluvy o poskytnutí dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK)

7 Občianskych združení a 1 držiteľ regionálnej značky PONITRIE získali dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 750,80 Eur celý text

ostatné | 19. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
Dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) 1

Dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) - Zmluvy MAS a koneční užívatelia

7 Občianskych združení a 1 držiteľ regionálnej značky PONITRIE získali dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 750,80 Eur (úprava work. ihriska, separácia odpadu, podpora pestovania BIO viniča, rozšírenie detského ihriska, revitalizácia Činešského parku v Podhoranoch .... celý text

ostatné | 19. 9. 2022 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2022 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2022 a Zmluva MAS a Chateau Malanta, s.r.o._06

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 12.8.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2022 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 24 750,80 Eur. celý text

ostatné | 28. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 28.7.2022: 132 259,61 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.10.2022.
celý text

ostatné | 28. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
Naša účasť na Agrokomplexe 2022 1

Naša účasť na Agrokomplexe 2022

V dňoch 18. – 21. 8. 2022 sa v Nitre na najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave na Slovensku AGROKOMPLEX 2022 predstavila aj naša MAS. V rámci kultúrneho programu reprezentoval územie MAS Folklórny súbor Bádičanka. Svoje víno prezentovalo vinárstvo Chateau Malanta s.r.o celý text

ostatné | 27. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2022 - PRV SR. 1

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2022 - PRV SR.

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2022 - PRV SR. celý text

ostatné | 4. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2022 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2022

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 24.1.2022 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022, v termíne od 24.01.2022 do 20.02.2022 pre opatrenia:
Opatrenie 1 a Opatrenie 2.
Kód výzvy: OZŽ/ NSK/LEADER1/2022-O celý text

ostatné | 23. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2021 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2021

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 25.8.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2021 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 24 990,00 Eur. celý text

ostatné | 28. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
Dotácie pre Občianske združenia v území MAS  (LEADER NSK) 1

Dotácie pre Občianske združenia v území MAS (LEADER NSK)

9 OZ v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 990,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam na realizáciu ich projektov, napr. výsadba ovocného sadu, vybudovanie chodníka... celý text

ostatné | 28. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Oznamujeme Vám, že MAS OZ ŽIBRICA aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie. celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Dedina roka - 11.ročník celoslovenskej súťaže 1

Dedina roka 2021- 11. ročník celoslovenskej súťaže

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska Vás pozývajú do 11. ročníka súťaže Dedina roka, ktorá prezentuje úspechy, tradície, rozmanitosť kultúry a krajiny, výnimočnosť slovenskej dediny.
celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2021 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2021

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 03.02.2021 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 03.02.2021 do 03.03.2021 pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Kód výzvy: OZŽ/ NSK/LEADER1/2021-Op12

celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021 MAS OZ Žibrica - PRV SR 1

Harmonogram výziev na rok 2021 MAS OZ Žibrica - PRV

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021 - PRV celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
15 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov 1

15 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov

15 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 35 526,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam na realizáciu ich projektov. Obnovili sa detské ihriská, upravili sa vere celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 1   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Oznamujeme Vám, že MAS OZ ŽIBRICA aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001. Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok.
celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA  1

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí hlavnej realizácie aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (kód: 302051AFJ1).

celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Aktualizácia Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

MAS OZ Žibrica oznamuje, že boli aktualizované dokumenty Výzvy na predkladanie ŽoPr, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001, v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo invetícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020. Dokumenty Výzvy boli aktualizované nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2020 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2020

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 01.10.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2020 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 35 526,00 Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE č. 7 1

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE č. 7

Nitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasila Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v termíne od 24. 8. 2020 do 12. 10. 2020.

celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná