Navigácia

Obsah

A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Typ: ostatné
A K T U A L I Z Á C I A č. 5   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku   kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1 MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.

PREDMET AKTUALIZÁCIE
Predmetom aktualizácie č. 5 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohe - formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 5 výzvy.

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaná),

Dátum vydania aktualizácie: 11.10.2023       

Dátum účinnosti aktualizácie: 12.10.2023    

 

Výzvy - A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 - Oficiálna stránka oz Žibrica (ozzibrica.sk)

 

 


Vytvorené: 11. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2023 10:18
Autor: Správca Webu