Navigácia

Obsah

Bádice

 

Základné informácie:

Obec Bádice leží na severozápadnom úpätí Tríbečského pohoria. Podhorská poloha obce umožňuje rozvíjať pešiu turistiku. Kataster obce s rozlohou 411 ha má v súčasnosti 320 obyvateľov.

História:

Existencia obce je písomne nepriamo doložená už v roku 1235. Priamo až v roku 1291 pri delení obce pod menom Beed medzi synmi Andreja a Tomáša z Lefantoviec. V 14. storočí Michal daroval kláštoru a  kostolu Pavlínov v  Horných Lefantovciach polovicu mýta v Bádiciach. V 15. storočí v Bádiciach pracoval mlyn, patriaci pavlínskemu kláštoru, ktorý viedol dlhotrvajúci spor so Šandorfom z Opatoviec pre zahatenú vodu.

V roku 1668 získal majetky Vojtech Bartakovič z Horných Lefantoviec, ktorý bol neskôr egerským arcibiskupom. Ďalším vlastníkom časti majetkov bola šľachtická rodina Kochanovských.

Samostatný vývoj obce bol zaznamenaný do roku 1960. Od tohto roku sa Bádice spolu s obcami Mechenice a Sokolníky zlúčili do novovytvorenej obce, ktorá prijala názov Podhorany. V decembri roku 2002 sa po úspešnom referende občanov Bádic na základe Nariadenia vlády SR obec osamostatnila.

Pamätihodnosti:

Historickou dominantou obce je rímsko-katolícky kostol Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1903.

Súčasnosť:

V roku 2004 bol založený spevácky súbor Bádičanka, ktorý reprezentuje našu obec na rôznych kultúrnych akciách v regióne aj v zahraničí s rôznymi scénkami a zvyklosťami z minulosti v našich krojoch.