Navigácia

Výber jazyka

Obsah

A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Typ: ostatné
A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1 Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA oznamuje žiadateľom, že zverejňuje AKTUALIZÁCIU č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.
Predmetom aktualizácie je zmena dĺžky hodnotiaceho kola výzvy (skrátenie hodnotiaceho kola)

Dátum schválenia aktualizácie: 02. 12.2022
Dátum účinnosti aktualizácie:   03. 12.2022

Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola:  28.01.2023

Dátum ukončenia 14. hodnotiaceho kola:  28.02.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 28. dňu príslušného mesiaca.

Výzva na predkladanie projektov spolu s prílohami je dostupná na:

Výzvy - Aktualizácia č.3 V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 - Oficiálna stránka oz Žibrica (ozzibrica.sk)

 


Vytvorené: 2. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2022 9:44
Autor: Správca Webu