Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi OZ ŽIBRICA a obcami a občianskymi združeniami na realizáciu aktivít projektov spolufinancovaných Nitrianskym samosprávnym krajom.

Typ: ostatné
Dňa 3.8.2017 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – OZ ŽIBRICA konečným užívateľom na realizáciu aktivít projektov, ktoré sú predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou):

Prílohy

Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2018 10:31
Autor: