Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2021

Typ: ostatné
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2021 1 Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 25.8.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2021 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 24 990,00 Eur.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) bola uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho samosprávneho krkraja - Nástroj 1 LEADER NSK. Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2. (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 24 990,00 EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2021-Op12).  

 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie


Príloha

Vytvorené: 28. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 11:30
Autor: Správca Webu