Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie o aktualizácii č.1 výzvy MAS_086/7.4/2

Typ: ostatné
Oznámenie o aktualizácii č.1 výzvy MAS_086/7.4/2 1 Touto aktualizáciou č. 1 MAS Občianske združenie Žibrica v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 13.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 16.09.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizáciou č. 1 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 14.6.2019

Dátum uzavretia: 13.12.2019


Výzvu MAS OZ ŽIBRICA, Kód výzvy: MAS_086/7.4/2, s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy

Príloha

Vytvorené: 13. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2019 9:02
Autor: Správca Webu