Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva č.03 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Typ: ostatné
Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 12.06.2020.


Prílohy

Vytvorené: 4. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 6. 2020 9:53
Autor: Správca Webu