Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/2

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/2 1 Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.4 Podpora na investíci

Výzvu MAS OZ ŽIBRICA, Kód výzvy: MAS_086/7.4/2, s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy  

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_086/7.4/2


Vytvorené: 28. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2023 15:29
Autor: Správca Webu