Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Typ: ostatné
logo MAS Občianske združenie Žibrica vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 -2023)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inováciíDátum vyhlásenia: 28. 10. 2019

typ výzvy: otvorená

uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.01.2020


Vytvorené: 28. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2019 9:41
Autor: Správca Webu