Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zriadenie kancelárie MAS ŽIBRICA

Typ: ostatné
Občianske združenie ŽIBRICA po získaní štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) má od 1.3.2018 vo svojom území zriadenú kanceláriu MAS ŽIBRICA v obci Dolné Lefantovce, ktorá bude zabezpečovať hlavne činnosti súvisiace s implementáciou stratégie CLLD.

 Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestna akčná skupina mohla čerpať finančné prostriedky na implementáciu svojej stratégie. MAS sú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v oblasti s cieľom aktívne prispievať k miestnemu rozvoju. Štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) udelilo Občianskemu združeniu ŽIBRICA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR).

Zriadením kancelárie s dostatočným a kvalifikovaným personálom, administratívnym zázemím, zabezpečením zvyšovania zručností nielen zamestnancov ale aj členov MAS, propagáciou aktivít MAS, zabezpečením školení pre predkladateľov projektov sa dosiahne vyššia informovanosť a publicita o aktivitách MAS, o jednotlivých výzvach a v neposlednom rade úspešné implementovanie jednotlivých opatrení stratégie CLLD.

 

Nájomná zmluva


Príloha

Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 9:56
Autor: