Navigácia

Obsah

Výzvy

 

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové výzvy.


Výzvy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
A K T U A L I Z Á C I A č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 26.01.2023 31.12.2025
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI NÁSTROJA 1 LEADER NSK - Kód výzvy: OZŽ/ NSK/LEADER1/2023-Op12 24.01.2023 31.12.2023
Aktualizácia č.3 V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 02.12.2022 31.12.2024
Aktualizácia č.2 V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 E 20.04.2021 21.04.2024
Aktualizácia č.1 V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 08.12.2020 31.12.2023
Aktualizácia V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 (delimitácia RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR) 20.10.2020 31.12.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_kód Výzvy: MAS_086/7.2/3 18.02.2020 31.12.2023
Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_Kód Výzvy: MAS_086/7.4/2 13.12.2019 31.12.2023
V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 E 28.10.2019 31.12.2023
Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_Kód Výzvy: MAS_086/7.4/2 16.09.2019 31.12.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_kód Výzvy: MAS_086/7.2/1 04.07.2019 31.12.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_Kód Výzvy: MAS_086/7.4/2 E 13.06.2019 31.12.2023