Navigácia

Obsah

Rozvojové priority

 

Rozvojové priority priamo vyplývaju z veľmi výhodnej ekonomicko-geografickej polohy územia. Komparatívnymi výhodami oproti iným sú:

  • vidiecke úzenie s blízkosťou mesta Nitra
  • vybavenosť dobrou cestnou infraštruktúrou
  • atraktívne krajinné prostredie,v strede ktorého leží zalesnený juhovýchodný výbežok Tríbeča
  • výhodné podmienky pre multifunkčné poľnohospodárstvo
  • kvalifikovaná pracovná sila
  • a tiež multikulturálny charakter územia, vyplývajúci z národnostne heterogénnej skladby obyvateľstva