Navigácia

Obsah

Kolíňany

 

Základné informácie:

Obec Kolíňany (po maďarsky Kolon) s počtom 1500 obyvateľov je jedna z najstarších a najrázovitejších dedín Podzoborskej oblasti. Jej dominantou je románsky kostol z 11. storočia. Ľudové zvyky, tradície, výšivky a kolíňanské nárečie sa stali predmetom bádania mnohých etnológov. Kolíňanské ľudové piesne sa stali vysoko oceňovanou súčasťou národného kultúrneho dedičstva. K obci patria aj obývané lokality B-majer a Bratské.

História:

O pôvode názvu obce je niekoľko teórií, z ktorých najpravdepodobnejšia tvrdí, že názov obce Kolíňany je odvodený od priezviska sikulského rytiera Andrása Kolona. Potvrdzujú to aj ďalšie informácie, ktoré hovoria o tom, že naši predkovia pochádzali z kmeňa Sikulov. Úlohou tohto kmeňa bolo chrániť lúky a pasienky pod vrchom Žibrica pred vstupom do Nitrianskej kotliny.

Na začiatku 12. storočia patrili Kolíňany do vlastníctva Nitrianskeho hradu, neskôr Zoborského kláštora. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Colin. Spomína sa v súpise majetkov Zoborského benediktínskeho kláštora.

 

Súčasnosť:

V dedine sa nachádza obecné múzeum, ktoré reprezentuje pôvodnú ľudovú architektúru. Prírodný amfiteáter a kultúrny dom využívajú naši spoluobčania na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia napr.:

 • fašiangové plesy
 • spomienkové oslavy pri príležitosti výročia revolúcie 1848/1849
 • oslavy Dňa matiek
 • Dňa detí
 • Obecné dni
 • svätého Štefana
 • Gastrofest
 • spomienkové oslavy na počesť padlých mučeníkov z Aradu
 • oslavy mladého vína
 • mikulášske večery a
 • vítanie vianočného plamienka z Betlehema

V katastri obce sa nachádza rybník, poľovný revír ČER a lokalita vinohradov, ktorá je od roku 2009 plne elektrifikovaná. Vinári sú hrdí na dopestované hrozno a víno z tejto lokality dosahuje výbornú kvalitu.