Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 17.10.2015

Vážení občania,

pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 (sobota) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Bádice.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Program je uvedený v priloženej pozvánke.
Pozvánka 17.10.2015