Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

29.04.2019

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019" 1

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Máme tak možnosť prezentovať krásy prírody regiónu MAS ŽIBRICA, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má záujem a doručí svoje fotografie spolu s prihláškou elektronicky na adresu manager.zibrica@gmail.com, alebo osobne na prenosnom médiu (USB, CD,..) do kancelárie Občianskeho združenia ŽIBRICA, Dolné Lefantovce 134, 951 45 Dolné Lefantovce najneskôr do 27. mája 2019. Podrobnejšie informácie o postupe zapojenia sa do súťaže viď. priložený súbor.

Detail

15.04.2019

Harmonogram výziev PRV SR na rok 2019

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2019 - PRV SR

Detail

02.04.2019

Informácia o získaní NFP : Financovanie animačných nákladov MAS ŽIBRICA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA si vás dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020 na financovanie animačných aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD vo výške 22 000 Eur.

Detail

23.01.2019

Výzva MAS OZ ŽIBRICA na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu 1

Výzva MAS OZ ŽIBRICA na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu

Na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a podporu činnosti združení a spolkov Nitriansky samosprávny kraj zverejnil výzvu v rámci programu LEADER NSK pre kalendárny rok 2019.

Detail

22.01.2019

Výzva - regionálny produkt PONITRIE 1

Výzva - regionálny produkt PONITRIE

OZ RADOŠINKA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE.

Detail

OZ ŽIBRICA

Logo

logoLogo

Odkazy

 

Logo

Logo