Navigácia

Obsah

Koniarovce

 

Základné informácie:

Obec Koniarovce leží 152 m n.m. v údolí rieky Nitry 17 km na juhozápad od Topoľčian. Celková rozloha obce je 360 ha. V súčasnosti má naša obec 640 obyvateľov.

História:

Prvá písomná správa o obci pochádza, z roku 1264. Obec sa spomína ako majetok premonštrátov zo Žitného ostrova, ale už v 11.storočí bola sídlom kráľovských koniarov. Biskup Bornemissza ju vymenil s Apponyim za Veľké a Malé Kršteňany. Od roku 1295 patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v 15.-16. storočí panstvu Jelenec, v 17.storočí panstvu Preseľany. Od 15.stor. čast majetkov vlastnilo nitrianske biskupstvo a Aponyiovci, v 18.stor. Zayovci. Obec mala v r. 1715 vinice a 8 domácností, v r. 1787 26 domov a 186 obyvateľov, v r. 1828 37 domov a 275 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Názov našej obce prešiel viacerými zmenami: r. 1264 Lauz, r. 1532 Lowazy, r. 1570 Lovazy aliter Lowasowcze, 1773 Ixwasowc-ze, r. 1907 Lovásziszomor-falu, 1920 Somorová-Lovásovce, r. 1927 Lovásovce, r. 1948 Koniarovce.

Pamätihodnosti:

Kúria z 18. storočia zachovaná vo výraze prestavby z rokov 1898 – 1900 je hodnotným dokladom vývoja architektúry, reprezentuje drobné zemianske sídlo. Okrasná záhrada s voľne krajinárskou úpravou, založená v rokoch prestavby kúrie na prelome 19. a 20. storočia, je kultúrno-historicky hodnotná zeleň. Kúria a záhrada bola v roku 1993 vyhlásená za kultúrnu pamiatku.

Súčasnosť:

Od novembra 1990 je obec Koniarovce samostatná. V roku 1996 bol po rekonštrukcii a prístavbe otvorený dom kultúry, ktorý slúži nielen naším občanom, ale aj občanom iných obcí na uskutočňovanie rôznych osláv, zábav, svadieb a rôznych spoločenských podujatí.

Z kultúrneho života obce treba spomenúť založenie speváckej skupiny Koniarovčanka, ktorá vznikla v roku 2001. Od svojho vzniku absolvovala už mnoho vystúpení. Sú to vystúpenia pri rôznych príležitostiach, ako napríklad jubileá, fašiangy
Koniarovčanka prispieva k zachovávaniu tradície pochovávania basy, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším v októbri. Medzi ďalšie príležitosti patrí posedenie pri vatre, kultúrne Vianoce. Na želanie sprevádza svadobčanov na sobáš, ako i odprevádza zosnulých na poslednej ceste.