Navigácia

Obsah

Žirany

 

Základné informácie:

Obec Žirany (po maďarsky Zsére) s rozlohou katastra 1556 ha má v súčasnosti 1360 obyvateľov. Krajinnou dominantou sídla je kopec Žibrica s okolitým územím vytvára prírodnú rezerváciu, nadregionálne biocentrum s 5. stupňom ochrany.

História:

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113, keď sa obec „SIRE“ spomína v Zoborskej listine, ktorá je súpisom obrovského majetku kláštora sv. Hypolite na Zobore. V roku 1906 navštívil našu obec Zoltán Kodály so svojim kolegom, taktiež významným hudobným skladateľom Bélom Bartókom. Títo zberatelia ľudových piesní si zaznačili 154 melodicky i textovo vhodných piesní. Naša obec sa stala jednou z najväčších nálezísk načo sú občania právom hrdí.

Pamätihodnosti:

Dominantou obce je Kostol sv. Mikuláša, ktorý bol postavený v  barokovom slohu a v júni 1938 bol asanovaný zo statických dôvodov.

Súčasnosť:

V obci bola v roku 1987 postavená viacúčelová budova, kde sídli obecný úrad a kultúrny dom. Obec tradične usporadúva oslavy Dňa matiek, Deň detí, Deň seniorov a obecné dni. V polovici minulého storočia bolo vybudované futbalové ihrisko, v roku 2010 viacúčelové ihrisko. Obec má dva parky s tenisovými kurtmi, am teátrom, detským ihriskom. V obci funguje viac záujmových združení, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a športu:

  • Folklórna skupina Zsibrica
  • Spevácky zbor Harmónia – Žirany
  • TJ Vápenka
  • MFK Žirany Stolný tenis – Vawex OcÚ Žirany
  • ZO Csemadok
  • MS – SČK Žirany