Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štitáre

 

Základné informácie a súčasnosť:

Obec Štitáre s rozlohou 748 ha a 700 obyvateľmi, leží pri juhovýchodnom úpätí Tríbeča. Najvyšším miestom je vrch Žibrica vysoký 617 m. Pozdĺž celej obce tečie potok Kadaň, ktorý pramení v strede obce. V roku 1954 bola v chotári obce vyhlásená chránená krajinná oblasť Ponitrie. V roku 1964 zriadili na Žibrici nad obcou botanickú rezerváciu.

Príkladnú kultúrnu aktivitu v obci vyvíja ženská spevácka skupina Csitári menyecskekórus. Sústreďuje sa na originálne podzoborské ľudové piesne pod vedením učiteľa hudby a dirigenta Dr. Viktora Šimeka.

 

História:

Prvá písomná zmienka o Štitároch pochádza z druhej Zoborskej listiny z roku 1113, z benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Dedina Štitáre sa spomína v písomnostiach ako majetok zoborského opátstva v lokalite Scitar s vekosťou 4 poplužia zeme (1 poplužie je veľkosť zeme, ktorú jeden oráč so záprahom poorie za jeden deň).

Už pred 3 až 5 tisíc rokmi bolo nad Štitármi na vrchole Žibrice hradisko, ktorého existencia je doložená archeologickými nálezmi. V Štitároch sa od X. do XII. st. vyrábali štíty. V roku 1462 prepadli a zničili obec šľachtici Ondrej a Michal Lefantovský. Štitárčania sa v minulosti venovali poľnohospodárstvu, hlavne vinohradníctvu a ovocinárstvu.

 

Pamätihodnosti:

Rímsko-katolícky kostol z roku 1785, ktorý dal postaviť Krištof Migazzi je zasvätený svätému Imrichovi, patrónovi Štitár. Terajší kostol je prestavanou kaplnkou, ktorá bola postavená v roku 1450, vysvätená k sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Na okraji obce v smere od Nitrianskych Hrnčiaroviec sa nachádza kaplnka, ktorá pochádza z roku 1800 a bola postavená grófom z Dolnej Malanty. Na cintoríne, v blízkosti kostola očarí návštevníkov približne 350-ročná lipa veľkolistá, ktorá je v zozname chránených stromov.