Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

12.06.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/6 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/6

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Detail

03.06.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/5 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/5

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Detail

27.03.2024

Harmonogram výziev na rok 2024 (PRV) 1

Harmonogram výziev na rok 2024 (PRV)

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2024 - PRV.

Detail

27.03.2024

Informácia o získaní NFP z Programu rozvoja vidieka na prevádzkové náklady a oživenie 1

Informácia o získaní NFP z Programu rozvoja vidieka na prevádzkové náklady a oživenie

OZ Žibrica si vás dovoľuje informovať o podpise Zmluvy o poskytnutí NFP č. NFP309190DMC9 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 Prioritná os 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Detail

14.12.2023

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q292-511-001  1

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q292-511-001

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q292-511-001 Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA oznamuje žiadateľom, že z dôvodu ukončenia realizácie aktivít projetku "Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA" plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023.

Detail

OZ ŽIBRICA

logo EÚ

PRV SR logo

logo IROP

Logo

llogo

Odkazy

 

Logo

Logo