Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

02.12.2022

A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA oznamuje žiadateľom, že zverejňuje AKTUALIZÁCIU č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.

Detail

19.10.2022

Zmluvy o poskytnutí dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) 1

Zmluvy o poskytnutí dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK)

7 Občianskych združení a 1 držiteľ regionálnej značky PONITRIE získali dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 750,80 Eur

Detail

19.09.2022

Dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) 1

Dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK)

7 Občianskych združení a 1 držiteľ regionálnej značky PONITRIE získali dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 750,80 Eur (úprava work. ihriska, separácia odpadu, podpora pestovania BIO viniča, rozšírenie detského ihriska, revitalizácia Činešského parku v Podhoranoch ....

Detail

28.08.2022

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2022 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2022

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 12.8.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2022 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 24 750,80 Eur.

Detail

28.08.2022

Výzva č. 9 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE 1

Výzva č. 9 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE

Nitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v termíne od 15.08.2022 do 30.09.2022.

Detail

OZ ŽIBRICA

logo EÚ

PRV SR logo

logo IROP

Logo

llogo

Odkazy

 

Logo

Logo