Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

29.05.2023

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023 1

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023 - PRV

Detail

29.05.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 17. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 17. hodnotiaceho kola k 28.5.2023: 12 388,29 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 147 396,02 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola: 28.06.2023

Detail

07.05.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 16. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 16. hodnotiaceho kola k 28.4.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.5.2023.

Detail

30.03.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 15. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 15. hodnotiaceho kola k 28.3.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.4.2023.

Detail

01.03.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 14. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 14. hodnotiaceho kola k 28.2.2023: 33 064,35 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.3.2023.

Detail

OZ ŽIBRICA

logo EÚ

PRV SR logo

logo IROP

Logo

llogo

Odkazy

 

Logo

Logo