Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

01.03.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 14. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 14. hodnotiaceho kola k 28.2.2023: 33 064,35 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.3.2023.

Detail

03.02.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 13. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 13. hodnotiaceho kola k 28.1.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.2.2023.

Detail

26.01.2023

A K T U A L I Z Á C I A č. 4   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku   kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Detail

24.01.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 28.10.2022: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.1.2023.

Detail

24.01.2023

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 28.7.2022: 132 259,61 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.10.2022.

Detail

OZ ŽIBRICA

logo EÚ

PRV SR logo

logo IROP

Logo

llogo

Odkazy

 

Logo

Logo