Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

LEADER 2014 – REALIZOVANÉ PROJEKTY

MAS Občianske združenie ŽIBRICA vyhlásila dňa 08.08.2014 Výzvu NSK/LEADER2/2014-Op123/1. V rámci výzvy bolo 22.09.2014 zazmluvnených 7 projektov, rozdelených podľa aktivít, typu žiadateľa a 8. Projekt spolupráce MAS:


celý text

ostatné | 22. 9. 2014 | Autor:

LEADER 2014

Vážení obyvatelia, od 29. júla 2014 je účinná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlási dňa 08.08.2014 výzvu na podávanie projektov. celý text

ostatné | 8. 8. 2014 | Autor:

LEADER 2014 – VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Miestna akčná skupina „Občianske združenie Žibrica“
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA ÚZEMIA MAS HÍDVERŐ – MOST PRIATEĽSTVA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA celý text

ostatné | 8. 8. 2014 | Autor:

Informácia o zverejnení výzvy č. ISMR/OZZ/2013/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 26. augusta 2013
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia celý text

ostatné | 26. 8. 2013 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK za rok 2013

Dňa 3. augusta 2013 nadobudli účinnosť dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť v roku 2013 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 17 730,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci opatrenia 1 až 3 a finančné prostriedky vo výške 1 721,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 3. 8. 2013 | Autor:

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:

Informácia o zverejnení Výzvy č. ISMR/OZŽ/2012/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 10. septembra 2012
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK

Dňa 4. septembra 2012 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., podpísané dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná