Navigácia

Výber jazyka

Obsah

A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Typ: ostatné
A K T U A L I Z Á C I A č. 1   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1 Oznamujeme Vám, že MAS OZ ŽIBRICA aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001. Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok.


Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1.    Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
2.    Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
3.    Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
4.    Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
5.    Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu,
6.    Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza,

7.    Príloha č. 5 ŽoPr Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa odstraňuje

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr 
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.
 

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

 

 

 


Vytvorené: 8. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2020 9:53
Autor: Správca Webu