Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK

Typ: ostatné
Dňa 4. septembra 2012 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., podpísané dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA.

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť  v roku 2012 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 20 767,00EUR na realizáciu aktiví tv rámci opatrenia 1 až 3 a finančné prostriedky vo výške 1 500,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Obidve zmluvy nadobudli účinnosť 5. septembra 2012.


Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 10:30
Autor: