Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Miestnej akčnej skupine OZ ŽIBRICA na rok 2018

Typ: ostatné
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Miestnej akčnej skupine ŽIBRICA na rok 2018 1 Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 27.09.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2018 MAS ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 34 502,- Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov.

Príloha

Vytvorené: 30. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 7. 2019 19:52
Autor: Správca Webu