Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Príprava stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020

Typ: ostatné
Vážení občania,
dňa 28.7.2015 predložilo naše občianske združenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého predmetom je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“ – miestny rozvoj vedený komunitou), ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS, o ktorý sa chce naše občianske združenie uchádzať. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektmi (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy uvedenej stratégie CLLD. O aktivitách pri príprave stratégie CLLD Vás budeme priebežne informovať aj na našej webovej stránke.

Príloha

Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 10:11
Autor: