Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva č.04 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Typ: ostatné
Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 12.06.2020

Prílohy

Vytvorené: 4. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 6. 2020 11:35
Autor: Správca Webu