Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hosťová

 

Základné informácie:

Obec Hosťová (maď. Nyitrageszte) patrí medzi menšie osady s rozlohou 478 ha. Trvalo ju obýva 364 obyvateľov.

História:

Najstaršia zmienka o obci je z roku 1232 (Guesta), kedy bola osadou kráľovských dvorníkov. V roku 1274 daroval Ladislav IV. Hosťovú, ako usadlosť kráľovských rybárov, Beesovi za jeho vojnové hrdinské činy. V r. 1282 dostal Fridman majetkový podiel, ktorý neskôr predal Folkusovi Ludanickému alias Čeladickému. Nasledujúce písomné zmienky o obci sú z rokov 1287, 1300, 1311, 1343 a 1490. Z roku 1517 sú menovite známi prví nevoľníci (Pap a Kopyan). 23. marca 1644 vypálili dedinu Turci.

Podľa opisu Mateja Bela z roku 1742 sú v Hosťovej dané všetky podmienky k úspešnému poľnohospodárstvu, ale ako vyplýva z neskorších daňových súpisov, neboli vždy celkom využité. Hlavným zdrojom obživy bolo roľníctvo, vinohradníctvo a chov zvierat. Zemepánmi obce v 18.-19. storočí boli nasledovné šľachtické rody: Babóty, Bačkády, Jesensky, Kelečéni, Rudnay, Dióšy, Veles, Fabricius, Borčicky, Tajnay, Broďanský, Zerdahelyi, Jánoky, Presľanský a Ordódy. V 19. storočí obec postihlo niekoľko požiarov, cholerových epidémií a hladomorov.

Pamätihodnosti:

Zaujímavou historickou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol Svätej Trojice z roku 1734 postavený na gotických základoch. Zvon tohto kostola pochádza z gýmešského hradu. Nachádzame tu aj pamiatky tradičnej ľudovej architektúry.

Súčasnosť:

V obci pôsobí:

  • slávny folklórny súbor Télizod, čo v preklade znamená zimozeľ
  • občianske združenie PRO GUEZTE
  • Csemadok
  • Obecný futbalový klub
  • Skautský oddiel