Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nitrianske Hrnčiarovce

 

Základné informácie:

Vinohradnícka obec Nitrianske Hrnčiarovce s počtom obyvateľov 1960 sa nachádza severovýchodne od mesta Nitra na rozlohe približne 995 ha.

História:

Obec sa po prvýkrát spomína r. 1113 v zoborskej listine vydanej kráľom Kolomanom v ako villa Grincha ležiaca v susedstve kláštora sv. Hyppolita. Obec pred 12. stor. patrila k majetkom Nitrianskeho hradu. V 12.-15. storočí bola vo zväzku majetkov Zoborského kláštora, neskôr Ostrihomskej kapituly.

Na začiatku 14. stor. Matúš Čák Trenčiansky viackrát vtrhol na majetky Nitrianskeho biskupstva, ktoré násilne obsadil. Asi r. 1570 si obec podrobili spolu so širším okolím Turci a v r. 1576 ju vypálili. V rokoch 1663 a 1710 vypukla morová nákaza. Zdecimovaná obec bola neskôr doosídlená, mohla sa opäť rozvíjať a znova sa stala majetkom kapituly.

Z konca 17. stor. poznáme obecnú pečať s kolopisom SIGILVM GERENCIER, na pečati z r. 1807 je obraz sv. Juraja a kolopis SIGILUM GERENCSER.

Pamätihodnosti:

Tunajší rímsko-katolícky kostol sv. Juraja pochádza z 12. stor. Budova ústavu kongregácie sestier sv. Kríža bola postavená v r. 1908 na mieste barokového kaštieľa Ocskayovcov. V osade Dolná Malanta (v parku kaštieľa) sa nachádza ranobaroková kaplnka  Sedembolestnej Panny Márie z 17. stor.

V 18. stor. bola spojená s barokovou kúriou. Klasicistický kaštieľ z polovice 19. st. v súčasnosti slúži na reprezentačné účely Agrokomplexu. Park kaštieľa je doplnený fontánou so sochou ženy od J. Kulicha, pieskovcovým reliéfom „láska“ od R. Pribiša. Dve sochy Pomóny (ochrankyne úrody) sú od Tibora Bártfaya st.