Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výčapy-Opatovce

 

Základné informácie:

Obec sa nachádza severne od Nitry, vznikla v roku 1888 zlúčením obcí Výčapy a Opatovce.V súčasnosti má obec 2180 obyvateľov.

História:

Archeologické nálezy svedčia o tom, že územie dnešnej obce bolo osídlené už v období Veľkej Moravy. Osada ležala na frekventovanej ceste spájajúcej Nitru so severným Ponitrím, Turcom a Poľskom. Bola časťou zastávkou cestujúcich a preto osada dostala príznačný názov Výčapy, čiže miesto, kde sa čapovalo pivo, víno.

Prvá písomná zmienka o obci Výčapy je z roku 1239. Osada bola majetkom rodu Hunt – Poznanovcov, ktorí darovali časť svojho majetku vo Výčapoch zoborskému opátstvu. Na darovanom majetku postupne vznikla samostatná osada, ktorá dostala názov Opatovce.

Pamätihodnosti:

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých pochádza zo 14. storočia. V jeho veži sú tri bronzové zvony z roku 1925. Oproti kostolu stojí barokový kaštieľ, ktorý dal v polovici 18. storočia postaviť knieža Frigyes Hohenzollner. V súčasnosti v budove sídli obecný úrad. Baroková kaplnka sv. Jozefa zo začiatku 18. storočia stojí vo výčapskom cintoríne a tiež murovaná zvonica z roku 1815, ktorá sa nachádza na opatovskom námestí. Kamenná polychrómová socha Ježiša Dobrého pastiera je z roku 1882.

Súčasnosť:

V októbri obec organizuje kultúrny program pod názvom „Rok na dedine“, ktorý je prehliadkou zvykov a prekrásnych ľudových krojov. V obci pôsobia spevácke skupiny NÁDEJ a NEFELEJCS, ktorá vystupuje v maďarskom jazyku a každoročne sa zúčastňuje na Svätoštefanských slávnostiach vo Viedni.