Navigácia

Výber jazyka

Obsah

História

 

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Začiatkom roku 2007 sa verejnosť dozvedela o možnostiach získania  finančných prostriedkov formou partnerstiev a tak sa začalo kreovať partnerstvo verejného a súkromného sektoru aj na území obcí susediacich v severovýchodnej časti okresu Nitra, v regióne pod Žibricou (617 m n.m., výrazný pyramídový vrchol v juhozápadnej časti geomorfologického celku Tribeč).

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).