Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hrušovany

 

Základné informácie:

Obec Hrušovany sa nachádza v Nitrianskom kraji na juhu okresu Topoľčany. Veľkosťou patrí medzi stredne veľké obce. Rozloha obce predstavuje 5,54 m2. Celková dĺžka hraníc katastra obce je 12,4 km. Obcou Hrušovany prechádza veľmi významná dopravná cesta – I/64, ktorá spája Hrušovany s okresnými mestami Nitra a Topoľčany.

História:

Prvá písomná zmienka o obci Hrušovany pochádza z roku 1318. Obec patrila panovníkovi a nitrianskemu biskupovi. Od roku 1392 patrila panstvu Oponice a koncom 17. storočia panstvu Preseľany. Obyvatelia sa živili  ako roľníci a vinohradníci. Z roku 1332 pochádza prvá písomná zmienka o stavebnom objekte – kostol. V roku 1889 bol postavený obecný dom, ktorý slúžil svojmu účelu do roku 1967. V spomínanom obecnom dome bol umiestnený obecný úrad, neskôr pekáreň a prvá materská škola. V roku 1901 bola postavená tehelňa a v roku 1912 budova štátnej školy, kde v roku 1923 nastúpil nový správca a učiteľ Jozef Podolay, ktorý bol otcom akademického maliara Františka Viktora Podolaya. V 50-tych rokoch sa začalo budovať poľnohospodárske družstvo.

Pamätihodnosti:

Kostol sv. Martina – doposiaľ sa nepodarilo zistiť dátum skutočného postavenia. Prvá písomná zmienka je až z roku 1332, ktorá dokladuje vyberanie cirkevných poplatkov. Zachovaná svätenička, ktorá je osadená do muriva sa nachádza v zádverí a značí, že kostol bol postavený v románskom slohu.

Na území obce Hrušovany je situovaný chránený dub cerový, ktorý bol vyhlásený v roku 1986 za chránený prírodný výtvor a jeho vek sa odhaduje na viac ako 300 rokov.

Súčasnosť:

Pre využitie voľného času a relax v prírode slúži breh rieky Nitry a náučný chodník k chránenému 300 ročnému dubu. V obci sa nachádza športový areál, ktorý slúži pre športové vyžitie obyvateľov všetkých vekových kategórií. Gastronomické služby ponúka Motorest, ktorý sa nachádza vedľa štátnej cesty I/64, ktorá spája okresné mestá Nitru a Topoľčany.