Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ľudovítová

 

Základné informácie:

Obec Ľudovítová leží v juhovýchodnej časti Nitrianskej pahorkatiny, na malej vyvýšenine po pravom brehu rieky Nitry. Kataster obce sa rozkladá na oboch stranách rieky Nitry s rozlohou 188 hektárov. Necelých 10 hektárov pôdy tvoria rybníky, ktoré vznikli odstavením a umelým prehradením ramien rieky Nitra.

História:

História obce siaha do 13. storočia, keď z chotára Jelšoviec vyčlenilo nitrianske opátstvo menšiu výmeru pôdy a darovalo ju nitrianskemu hradnému rytierovi Lajosovi (Ľudovítovi) za preukázané vojenské služby. Prvá písomná zmienka o pôvodnej obci sa objavila v roku 1358 v písomnosti, ktorá sa nachádza v Biskupskom archíve v Nitre pod signatúrou Capsa III.

Ďalšie písomné pamiatky z rokov 1389 a 1404 hovoria o obci Lajosfolua, ktorá v tomto období patrila drobným zemanom. Obec i pôda patrili až do 18. storočia grófovi Nyárkiovi, časť aj grófovi Zayovi a ku koncu 18. storočia rodine Ghylányiových. V latinsky písanom diele Mateja Bella z roku 1742 sa hovorí, že Lajosfalua je sedliacka dedina.

Pamätihodnosti:

Kaštieľ z 18. storočia patril najprv rodu Nyárkiovcov, potom až do roku 1950 Ghylányiovcom. Neskôr sa zariadenie zmenilo na Ústav sociálnej starostlivosti. Okolo kaštieľa na ploche necelých 2 ha sa rozkladal prekrásny park vysadený stromami z Európy a zámoria. Mnohé však už boli vypílené pre zlý zdravotný stav.

Na miestnom cintoríne stojí baroková kaplnka, ktorú dal v roku 1773 postaviť Adam Ghylányi, zasvätená sv. Antonov. Na jeho sviatok (13. júna) sa konajú slávnostné bohoslužby a dodržiavjú sa hody. Pod kaplnkou je krypta rodiny Ghylányiovej. Na rozhraní katastra Ľudovítová a Výčapy-Opatovce stojí na časti Torokmezo (Turecké pole) Turecký kríž, ako pamiatka na porážku Turkov.