Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Cieľ

 

Občianske združenie ŽIBRICA je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v júni 2011 s cieľom spoločne koncepčne rozvíjať občiansky život:

skvalitňovať podmienky pre život obyvateľov regiónu

chraniť životné prostredie

chrániť duchovné hodnoty a kultúrne dedičstvo

podporiť podnikanie a služby

rozvíjať technickú a dopravnú infraštruktúru

rozvíjať turizmus a cestovný ruch

propagovať a prezentovať región Žibrice

 

Je to nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí:

s celkovou rozlohou 158,196 519 km 2 a počtom 16 tis. obyvateľov.