Navigácia

Výber jazyka

Obsah

A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Typ: ostatné
A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1 Oznamujeme Vám, že MAS OZ ŽIBRICA aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Predmetom aktualizácie č. 2  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.04.2021

Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

 


Vytvorené: 20. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2021 17:45
Autor: Správca Webu