Navigácia

Výber jazyka

Obsah

A K T U A L I Z Á C I A č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Typ: ostatné
A K T U A L I Z Á C I A č. 4  výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku  kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1 MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001


Predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 4 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 3 výzvy.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaná),
 3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)
 4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná)
 5. Príloha č. 4 výzvy – Kritéria pre výber projektov (aktualizovaná)
 6. Príloha č. 2 ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (aktualizovaná)
 7. Príloha č. 5 ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena číslovania),
 8. Príloha č. 6 ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena číslovania),
 9. Príloha č. 7 ŽoPr – Finančná analýza (zmena číslovania),
 10. Príloha č. 7a ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze (zmena číslovania),
 11. Príloha č. 11 ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (zmena číslovania).

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum vydania aktualizácie: 26.1.2023       

Dátum účinnosti aktualizácie: 29. 1.2023    

   

link na aktualizáciu č.4:                 

Výzvy - A K T U A L I Z Á C I A č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 - Oficiálna stránka oz Žibrica (ozzibrica.sk)             

 

 


Vytvorené: 26. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2023 9:27
Autor: Správca Webu