Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom MAS OZ ŽIBRICA na rok 2019

Typ: ostatné
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom MAS OZ ŽIBRICA na rok 2019 1 Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 13.07.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2019 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 32 881,- Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov.

Príloha

Vytvorené: 16. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 7. 2019 20:07
Autor: Správca Webu