Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekt spolupráce – informačná správa

Typ: ostatné
V rámci prvého spoločného projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce sme sa v roku 2012 stretli s fungujúcou Miestnou akčnou skupinou Vértes – Gerecse z Maďarska, ktorá vznikla v roku 2007. Na konferencii v Tate v Maďarsku sme zahájili výmenu skúseností nielen medzi predstaviteľmi oboch združení, ale aj medzi členmi združení, ktorými sú okrem obcí aj podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace v danom území.

V rámci druhého projektu spolupráce podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce bola v roku 2013 vydaná 4 jazyčná publikácia s názvom Spolupráca miestnych akčných skupín ŽIBRICA (SK) a VÉRTES – GERECSE (HU), ktorej cieľom je zviditeľniť naše občianske združenie, posilniť existujúce verejno-súkromné partnerstvo, uľahčiť spoluprácu s ostatnými miestnymi akčnými skupinami a prípravu na nasledujúce programové obdobie 2014-2020. Publikácia je spracovaná v štyroch jazykových mutáciách: v slovenčine, maďarčine, angličtine a nemčine.


Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 10:25
Autor: