Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva č.02 na na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Typ: ostatné
Výzva č.02 na na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP  1 Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 30.08.2019.

Prílohy

Vytvorené: 7. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2019 5:29
Autor: Správca Webu