Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/1

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/1 1 Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Výzvu MAS OZ ŽIBRICA, Kód výzvy: MAS_086/7.2/1, s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_086/7.2./1

 


Vytvorené: 2. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2020 16:57
Autor: Správca Webu